Skażenie powierzchni ścierniwem po obróbce przez docieranie zagrożeniem dla eksploatacji maszyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skażenie powierzchni ścierniwem po obróbce przez docieranie zagrożeniem dla eksploatacji maszyn

Abstrakt

Przedstawiono metodykę i wyniki ilościowych badań skażenie powierzchni mikroziarnami ściernymi oraz wpływ warunków obróbkowych na intensywność tego zjawiska. W badaniach wykorzystano mikroskopię skaningową i mikroanalizę rentgenowską.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Konstytuowanie powierzchni materiałów strony 85 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Skażenie powierzchni ścierniwem po obróbce przez docieranie zagrożeniem dla eksploatacji maszyn// Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0. XLI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej/ ed. Tadeusz Zaborowski Poznań - Gorzów Wlkp.: IBEN Gorzów Wlkp., 2018, s.85-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi