Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych

Abstrakt

Prognozowanie mocy wytwórczej konkretnej farmy wiatrowej (FW) w horyzoncie 24-godzinnymwymaga zarówno wiarygodnej prognozy wietrzności, jak i narzędzi wspomagających. Narzędzie to jest dedykowanym modelem mocy farmy. Model powinien uwzględniać nie tylko ogólne zasady przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, ale także cechy szczególnekonkretnej farmy. Liczba czynników wpływających na moc farmy jest duża i dokładna prognozamocy, nawet przy dokładnej prognozie pogody, jest obarczona błędem. W artykule pokazano modele mocy farmy wiatrowej: analityczny, statystyczny i neuronowy. Badania prowadzone są na danych z rzeczywistych farm wiatrowych. Najwięcej uwagi poświęcono modelom neuronowym,sugerując się zdolnością sieci neuronowej do odtworzenia cech osobniczych konkretnej farmy. Celem badań jest odpowiedź na zadane w tytule pytanie: czy i w jakim zakresie możliwa jest dokładna krótkoterminowa prognoza mocy farmy wiatrowej?

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 131 - 136,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bogalecka E., Rubanowicz T.: Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych// Acta Energetica. -., nr. 2 (2015), s.131-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi