SOCIAL ENTREPRENEURS – WHAT MAKES THEM DIFFERENT FROM BUSINESS UNDERTAKERS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SOCIAL ENTREPRENEURS – WHAT MAKES THEM DIFFERENT FROM BUSINESS UNDERTAKERS

Abstrakt

Social entrepreneurs, very often operate with highly limited resources, not to say with virtually nothing. They possess motivation, but apart from financial or technical resources very often they also need complex set of skills, especially those connected with leadership. Social entrepreneurship is similar to business entrepreneurship in many way, however there are some differences. Both similarities and differences can be find in theoretical papers, however there is a limited number of research which prove them. A research conducted in 2014 among 76 respondents, engaged in business and social activities, proved that to some extent social and business entrepreneurs have some common features, however some of them are unique for each of this entrepreneurship type.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka wydanie 3, strony 5 - 18,
ISSN: 2084-6495
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J., : SOCIAL ENTREPRENEURS – WHAT MAKES THEM DIFFERENT FROM BUSINESS UNDERTAKERS// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., iss. 3 (2014), s.5-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi