Some Problems of Heat and Power Distributed Generation Control = Wybrane zagadnienia sterowania automatycznego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some Problems of Heat and Power Distributed Generation Control = Wybrane zagadnienia sterowania automatycznego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Abstrakt

Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej wnosi pewne problemy z punktu widzenia współpracy z zewnętrznym systemem elektroenergetycznym. Wynikają one z koniecznością zapewnienia należytej jakości energii elektrycznej (częstotliwości i napięcia). Są one tym większe im większą moc ma tego rodzaju źródło energii elektrycznej oraz im jest większa zmienność jego mocy. Z tego powodu największe trudności regulacyjne sprawiają farmy wiatrowe. Wymagają one wspomagania przez elektrownie konwencjonalne z turbinami wodnymi, parowymi czy gazowymi, lub z tłokowymi silnikami spalinowymi. Przedstawiono wyniki symulacji odnoszące się do współdziałania turbiny gazowej z turbiną wiatrową w elektroenergetycznym systemie wydzielonym. Mini elektrociepłownie zasilane biomasą mają moc nominalną znacznie mniejszą niż farmy wiatrowe. Ich rola w systemie elektroenergetycznym, z punktu widzenia regulacji częstotliwości, nie jest porównywalna z farmami wiatrowymi. Przedstawiono wyniki rozwiązań koncepcyjnych odnoszących się do układu regulacji automatycznej mini elektrociepłowni i związanych z tym specyficznych aspektów operacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS strony 45 - 54,
ISSN: 0066-684X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z., Ghaemi M.: Some Problems of Heat and Power Distributed Generation Control = Wybrane zagadnienia sterowania automatycznego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła// Archiwum Energetyki. -., nr. nr 3 (2010), s.45-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi