Special discrete-time filters and applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Special discrete-time filters and applications

Abstrakt

Celem monografii jest pokazanie głównych kierunków postepu w zakresie nowych technik projektowania cyfrowych filtrów specjalnych i ich zastosowań. Rodzina filtrów specjalnych skupia sie wokół filtru ułamkowo-opóźniającego, tj. szczególnego interpolatora, którego właściwości można scharakteryzować za pomocą opóźnienia grupowego albo opóźnienia fazowego. W monografii pokazano mechanizm powiązań pomiędzy filtrami specjalnymi, wyjaśniono rolę filtru o opóźnieniu ułamkowym, a także zaprezentowano aktualne strategie aproksymacji charakterystyk idealnych filtrów specjalnych za pomocą realizowalnych filtrów cyfrowych o skończonej odpowiedzi impulsowej. Omówiono wybrane zastosowania filtrów specjalnych: do animacji, do realizacji na procesorze sygnałowym współpracy systemów cyfrowych o telekomunikacyjnych i multimedialnych standardach szybkości próbkowania, do syntezy niestandardowych dzwonków telefonicznych, do generacji sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem cyfrowej syntezy bezpośredniej (DDS) i inne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hermanowicz E.: Special discrete-time filters and applications . : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi