Agnieszka Paruzel - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Farrow structure for complex digital Hilbert filter of low complexity

  W pracy przeanalizowano złożoność numeryczną filtru Hilberta (filtr zespolony), złożonego z pary filtrów cyfrowych o zmiennym opóźnieniu ułamkowym, o strukturze Farrowa. Struktura ta pozwala na zmianę opóźnienia ułamkowego na bieżąco, bez potrzeby każdorazowego przeprojektowywania filtru. Zaproponowano algorytmy/struktury wykorzystujące nie tylko symetrię oryginalnej struktury Farrowa, ale również wspólne elementy opóźniające podfiltrów...

 • efficient fractional delay hilbert transform filter in the farrow structure

  In this paper the design and application of a Fractional Delay Hilbert Transform Filter (FDHTF) into an adaptive sub-sample delay estimation between two separated sinusoidal signals is considered. The FDHTF incorporates the functions of Hilbertian and variable fractional delay filtering of the incoming signal simultaneously, in one stage. In traditional approach each of these operations was performed separately. Obtained value...

 • Realizacja specjalnych filtrów cyfrowych o strukturze Farrowa

  - Rok 2009

  Rozprawa doktorska jest wynikiem pracy nad projektowaniem i implementacją cyfrowych filtrów specjalnych z opóźnieniem ułamkowym za pomocą jednostopniowego przestrajalnego, nierekursywnego filtru o strukturze Farrowa. Założone cele pracy, sformułowane na str. 2, zostały osiągnięte. Wszystkie opisane w pracy filtry zaimplementowano w środowisku obliczeniowym MATLAB i przebadano w celu weryfikacji ich właściwości. Pokazano, że wszystkie...

wyświetlono 414 razy