Wyniki wyszukiwania dla: filtr dopasowany - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: filtr dopasowany

Wyniki wyszukiwania dla: filtr dopasowany

 • Interpolation of complex dynamic trajectory for hand-written signature verification

  Publikacja

  Rożważono problem interpolacji trajektorii jedno-grafelowego podpisu odręcznego do rozpoznawania i weryfikacji podpisu złożonego za pomocą tabletu. Przedyskutowano użyteczność interpolacji celem unifikacji podpisu, dla potrzeb porównania aktualnie złożonego podpisu ze wzorcem zapisanym w bazie. Wykorzystano różne reprezentacje trajektorii. Opracowano system decyzyjny wykorzystujący filtr dopasowany. Pracę zilustrowano przykładami...

 • Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego

  Przedmiotem referatu jest dynamiczny podpis odręczny, traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, a więc weryfikowany (wykrywany) za pomocą filtru dopasowanego. Niezawodność takiej weryfikacji wymaga uprzedniej unifikacji i normalizacji wszystkich podpisów zgromadzonych w bazie i podpisu właśnie składanego. Celem tego przetwarzania wstępnego jest pozbawienie podpisów ich parametrów biernych (wielkości, położenia i orientacji) oraz...

 • Dynamic hand-written signature verification using a matched filter

  W pracy zaproponowano nowe podejście do weryfikacji dynamicznego podpisu odręcznego. Podpis jest traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, który można wykryć i zwerfikować za pomocą odbiornika optymalnego z filtrem dopasowanym. Wymaga to uprzedniej unifikacji i normalizacji parametrów biernych podpisu aktualnego, jak również podpisów zgromadzonych w bazie, celem ułatwienia podejmowania decyzji. Normalizację długości podpisu uzyskano...