Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego

Abstrakt

Przedmiotem referatu jest dynamiczny podpis odręczny, traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, a więc weryfikowany (wykrywany) za pomocą filtru dopasowanego. Niezawodność takiej weryfikacji wymaga uprzedniej unifikacji i normalizacji wszystkich podpisów zgromadzonych w bazie i podpisu właśnie składanego. Celem tego przetwarzania wstępnego jest pozbawienie podpisów ich parametrów biernych (wielkości, położenia i orientacji) oraz sprowadzenie ich do tej samej długości, mierzonej liczbą próbek ich trajektorii zespolonej. Filtracja dopasowana zunifikowanych w ten sposób podpisów pozwala, z dużym prawdopodobieństwem, zarówno potwierdzać ich autentyczność, jak i wykrywać fałszerstwa. W tej pracy opisano algorytmy przetwarzania wstępnego oraz udokumentowano wyniki użycia filtru dopasowanego jako weryfikatora dynamicznego podpisu odręcznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hermanowicz E., Papaj M., Paruzel A., Rojewski M.: Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi