Specyficzne problemy regulacji automatycznej turbozespołów wpływające na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych i pewność zasilania systemu elektroenergetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyficzne problemy regulacji automatycznej turbozespołów wpływające na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych i pewność zasilania systemu elektroenergetycznego

Abstrakt

Wskazano na odmienność cech regulacyjnych turbozespołów w elektrowniach jądrowych, w porównaniu z konwencjonalnymi, ich wpływ na bezpieczeństwo bloków jądrowych oraz pewność zasilania systemu elektroenergetycznego. Na tle wymagań odnoszących się do pożądanej struktury układu regulacji automatycznej częstotliwości i mocy bloku jądrowego m.in. porównano trzy warianty struktury układu regulacji. Zbadano wpływ udziału elektrowni jądrowych na regulację częstotliwości i mocy systemu elektroenergetycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr 36, strony 57 - 65,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z.: Specyficzne problemy regulacji automatycznej turbozespołów wpływające na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych i pewność zasilania systemu elektroenergetycznego// Archiwum Energetyki. -Vol. 36., nr. nr spec. (2006), s.57-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi