Układy regulacji turbin parowych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układy regulacji turbin parowych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego

Abstrakt

W referacie przedstawiono analizę procesu odbudowy systemu elektroenergetycznego od pojedynczego generatora do kilku pracujących synchronicznie jednostek wytwórczych (JW). Zbadano wpływ trybu pracy regulatora turbiny parowej na proces odbudowy i tworzenia wyspy. Analizowano dwa tryby pracy regulatora turbiny, tj. tryb regulacji mocy oraz tryb regulacji prędkości kątowej (częstotliwości). Wskazano zalety i wady poszczególnych rozwiązań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 32 - 35,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klucznik J., Lubośny Z., Dobrzyński K.: Układy regulacji turbin parowych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. Nr 20 (2010), s.32-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi