Sprawdzanie częstościomierzy cyfrowych w układzie z odbiornikiem częstotliwości wzorcowej DCF77 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprawdzanie częstościomierzy cyfrowych w układzie z odbiornikiem częstotliwości wzorcowej DCF77

Abstrakt

Omówiono wymagania stawiane wzorcom częstotliwości wykorzystywanym do sprawdzania częstościomierzy cyfrowych. Przedstawiono praktyczną realizację odbiornika radiowego sygnału częstotliwości wzorcowej 77,5 kHz niemieckiego nadajnika DCF77 oraz konfiguracje systemów pomiarowych wykorzystujących ten odbiornik przy kalibracji częstotliwości w trybie pracy ręcznej, półautomatyczneji automatycznej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sygnały częstotliwości wzorcowej odbierane drogą radiową spełniają wymagania dla etalonów II rzędu.

Eligiusz Pawłowski, Ludwik Referowski, Dariusz Świsulski. (2002). Sprawdzanie częstościomierzy cyfrowych w układzie z odbiornikiem częstotliwości wzorcowej DCF77, 78(5 zesz. spec.), 163-167.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 78, strony 163 - 167,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Pawłowski E., Referowski L., Świsulski D.: Sprawdzanie częstościomierzy cyfrowych w układzie z odbiornikiem częstotliwości wzorcowej DCF77// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. 78., nr. 5 zesz. spec. (2002), s.163-167

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi