Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016

Abstrakt

Przedstawiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dokonano przeglądu postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07, dotyczącej sprawdzania instalacji, i zwrócono uwagę na zmiany przez nią wprowadzone.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych strony 3 - 20,
ISSN: 1234-0081
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Musiał E.: Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 218-219 (2017), s.3-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 169 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi