Ssprzężenie pola elektromagnetycznego i termicznego przy wymuszeniu harmonicznym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ssprzężenie pola elektromagnetycznego i termicznego przy wymuszeniu harmonicznym.

Abstrakt

Nagrzewanie elementów urządzeń i maszyn elektrycznych harmonicznym polem elektromagnetycznym jak ważnym problemem przy ich konstruowaniu i eksploatacji. Problem ten jest istotny, zwłaszcza w sytuacjach, w których nagrzewanie jest niejednorodne. W tych warunkach, szczególnie istotną rolę odgrywa sprzężenie pola elektromagnetycznego z polem termicznym. Zmieniająca się w funkcji temperatury konduktywność powoduje zmianę rozkładu gęstości prądu a to z kolei wpływa na zmianę warunków nagrzewania itd. W przypadku niejednorodnego rozkładu pola elektromagnetycznego, sprzężenie z polem termicznym może być na ogół korzystne, gdyż zależna od temperatury konduktywność może powodować zwiększenie równomierności rozkładu pola elektromagnetycznego. Analiza problemu sprzężonych pól: elektromagnetycznego i termicznego jest w ogólnym przypadku możliwa tylko metodami numerycznymi. Umożliwia ją na przykład, w pewnym zakresie, program FLUX.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Aftyka W.: Ssprzężenie pola elektromagnetycznego i termicznego przy wymuszeniu harmonicznym.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi