Stan i możliwości rozwoju dróg wodnych w regionie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan i możliwości rozwoju dróg wodnych w regionie

Abstrakt

Obecnie stan techniczny większości dróg wodnych w regionie, w tym międzynarodowej drogi wodnej E-70, nie pozwala na prowadzenie żeglugi towarowej na większości jej odcinków. Dla dostosowania polskich dróg wodnych do wymagań określonych w porozumieniu AGN (Europejska Konwencja AGN - Europejskie Porozumienie w Sprawie Wielkich Dróg Żeglownych o Międzynarodowym Znaczeniu) przewidującym, że drogi śródlądowe o znaczeniu międzynarodowym powinny mieć parametry co najmniej IV klasy, wystąpi potrzeba podjęcia wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawiono aktualny stan oraz bariery techniczne występujące na śródlądowych drogach wodnych Pomorza oraz wskazano na czynniki konieczne do przywrócenia żeglugi śródlądowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Stan i możliwości rozwoju dróg wodnych w regionie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi