STOSOWANIE MECHANIZMU WYRÓWNANIA POZIOMEGO W WOJEWÓDZTWACH - SKUTKI DLA DOCHODÓW BUDŻETÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STOSOWANIE MECHANIZMU WYRÓWNANIA POZIOMEGO W WOJEWÓDZTWACH - SKUTKI DLA DOCHODÓW BUDŻETÓW

Abstrakt

Publikacja poświęcona jest zagadnieniu mechanizmu wyrównywania poziomego na szczeblu regionalnym. Celem artykułu, oprócz przedstawienia przesłanek i zasad regulujących jego funkcjonowanie, jest ocena wpływu na sytuację dochodową budżetów województw, zwłaszcza że tylko na tym szczeblu wprowadzono od 2015 r. istotne zmiany, zarówno po stronie naliczania, jak i rozdziału środków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że po modyfikacji reguł jednostki- beneficjenci uzyskują nawet 6 razy mniejsze wpływy z tej części subwencji ogólnej w stosunku do lat wcześniejszych. Po nowelizacji ustawy globalna kwota części regionalnej uległa redukcji o blisko 2/3, a poziom zmniejszenia wpłat w przypadku mazowieckiego (jako dominującego regionu w systemie wpłat, zwanym także "janosikowym") w przeliczeniu na osobę sięgnął blisko 50%. Zakres czasowy badań objął lata 2004-2017

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 196 - 204,
ISSN: 1899-3192
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: STOSOWANIE MECHANIZMU WYRÓWNANIA POZIOMEGO W WOJEWÓDZTWACH - SKUTKI DLA DOCHODÓW BUDŻETÓW// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., iss. 528 (2018), s.196-204
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.528.17
Bibliografia: test
 1. Musgrave P., 2008, Comments on two Musgravian concepts, Journal of Economics & Finance, vol. 32, iss. 4, s. 340-347. otwiera się w nowej karcie
 2. Musgrave R.A., 1959, The Theory of Public Finance: A study in public economy, McGraw-Hill, New York.
 3. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 4. Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław. Sekuła A., 2016, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, PG, Gdańsk.
 5. Sochacka-Krysiak H., 2009, Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu te- rytorialnego, [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicz- nych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 6. Swianiewicz P., 2003, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 97-125.
 7. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity. Dz.U. 2018, poz. 1530. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi