Strategie rozwoju byłych miast wojewódzkich w Polsce Wschodniej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategie rozwoju byłych miast wojewódzkich w Polsce Wschodniej

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są strategie rozwoju 9 miast należących do najsilniejszych ośrodków poza obecnymi miastami wojewódzkimi w najsłabiej rozwiniętych polskich regionach. Miasta te mogą dawać szansę aktywizacji swojego otoczenia. Przyczynić się do tego mogą dobre strategie zwiększające konkurencyjność miast i pobudzające rozwój. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu badane strategie: (1) zgodne są z definicją i metodyką planowania strategicznego; (2) dostrzegają i wykorzystują specyficzne kombinacje czynników rozwojowych; (3) mogą przyczyniać się do rozwoju otoczenia. Metodą badawczą była analiza tekstów strategii pod kątem powyższych pytań. Badane strategie nie w pełni zgodne są z definicją strategii. Zawierają błędy i usterki metodyczne powszechnie spotykane i w innych strategiach. Wykorzystują specyfikę czynników rozwojowych, lecz bez świadomego, metodycznego rozpoznawania ich kombinacji i bez eksponowania. Autor sygnalizuje problemy metodyczne specyficzne dla planowania strategicznego w jednostkach terytorialnych i wysuwa propozycje dla praktyki planistycznej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 208 - 220,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Strategie rozwoju byłych miast wojewódzkich w Polsce Wschodniej// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., nr. 184 (2018), s.208-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi