Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

Abstrakt

Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie strategiczne rozwoju powiatów i miejskich obszarów funkcjonalnych. Wykazuje też, że najlepszym miejscem rozwiązywania niektórych tych problemów byłoby planowanie przestrzenne powiatów, nie istniejące w obecnym systemie planowania przestrzennego w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 225 - 233,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 279 (2016), s.225-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi