Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki

Abstrakt

Przez planowanie zintegrowane rozumie się planowanie kompleksowe, wieloaspektowe, łączące aspekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne z aspektami przestrzennymi. Autorzy prezentują ideę rozwoju zrównoważonego, typy obszarów wiejskich i formy planowania w polskich gminach. Proponują zintegrowane planowanie rozwoju obszaru turystycznego. Formułują postulaty co do monitoringu rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych oraz sposobu planowania zagospodarowania przestrzennego dla celów turystycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej : produkty, sieci współpracy i marketing strony 67 - 80
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Sołtys J., Lendzion J.: Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki// Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej : produkty, sieci współpracy i marketing/ ed. pod redakcją: Witolda Toczyskiego, Jacka Lendziona, Jacka Zauchy ; Uniwersytet Gdański. Katedra Ekonomii. Gdańsk: cop. by Uniwersytet Gdański, 2007, s.67-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi