Strength assessment of a version of joint of sandwich panels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strength assessment of a version of joint of sandwich panels

Abstrakt

W pracy przedstawiono propozycję optymalizacji wariantu połączenia doczołowego stalowych paneli typu ''sandwich''. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej rozkładów naprężeń dla wielu wariantów geometrii proponowanego połączenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 17 - 20,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pyszko R.: Strength assessment of a version of joint of sandwich panels// Polish Maritime Research. -., nr. nr S1 (2006), s.17-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi