Struktura szkieł krzemianowych z atomami Pb i Bi w świetle badań widm ab-sorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego i symulacji dynamiczno-moleku- larnych.**2002, 156 s. 96 rys. 21 tab. bibliogr. 163 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /20.12.2002/ WFTiMS PG. Promotor: dr hab.inż. L. Murawski, prof. ndzw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura szkieł krzemianowych z atomami Pb i Bi w świetle badań widm ab-sorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego i symulacji dynamiczno-moleku- larnych.**2002, 156 s. 96 rys. 21 tab. bibliogr. 163 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /20.12.2002/ WFTiMS PG. Promotor: dr hab.inż. L. Murawski, prof. ndzw. PG.

Abstrakt

Celem niniejszej rozprawy było zbadanie blisko- i średniozasięgowego upo-rządkowania wokół atomów Pb, Bi w szkłach niemodyfikowanych i modyfikowanychpoprzez wygrzewanie w atmosferze wodoru, zbadanie wpływu warunków redukcji iskładu szkła na proces aglomeracji atomów Pb i Bi, określenie podatności ba-danych szkieł na modyfikącję strukturalną oraz weryfikacja oddziaływań mię-dzyatomowych używanych w symulacjach MD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi