Studies of the effects of antifungal cationic derivatives of amphotericin B on human erythrocytes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies of the effects of antifungal cationic derivatives of amphotericin B on human erythrocytes.

Abstrakt

Badano nową grupę kationowych pochodnych amfoterycyny B pod kątem zależności pomiędzy ich zdolnością do asocjacji i selektywną toksycznością. We wszystkich przypadkach stosowano amfoterycynę B jako związek odniesienia. Jako miarę efektu toksycznego in vitro badanych związków stosowano wypływ wewnątrzkomórkowego potasu oraz hemolizę. Miarą aktywności przeciwgrzybowej był MIC i utrata potasu wewnatrzkomórkowego. Do oceny stopnia agregacji stosowano spektroskopię UV/Vis. Uzyskane wyniki sugerują że: i)w odróżnieniu od amfoterycyny B dla badanych pochodnych stopień asocjacji nie jest czynnikiem determinującym ich selektywną toksyczność; ii)obecność dużego podstawnika na grupie aminowej mykozaminy jest czynnikiem strukturalnym, decydującym o poprawie selektywnej toksyczności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Ślisz M., Cybulska E., Mazerski J., Grzybowska J., Borowski E.: Studies of the effects of antifungal cationic derivatives of amphotericin B on human erythrocytes.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi