Studies on the influence of technological variants of finishing machining on flow of parts in flexible manufacturing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on the influence of technological variants of finishing machining on flow of parts in flexible manufacturing

Abstrakt

In the article below the problems of influence of variants of finishing processing on flow of machining parts in flexible manufacturing system were presented. The investigations were carried out the technological processes for piston rods and rams of hydraulic cylinders. There were also presented model variants of technological processes for piston rods finished with the burnishing. In these studies the influence of technological variants including burnishing and grinding process on production scheduling was carefully analyzed. Basing on the idea of preliminary scheduling method the attempt of estimation how the technological variants influence the productions of flexible manufacturing system was made. W prezentowanym artykule przedstawiono problematykę wpływu wariantów obróbki wykończeniowej na przepływ części obrabianych w elastycznym systemie produkcyjnym. Badania przeprowadzono dla wariantów procesów technologicznych tłoczysk i nurników siłowników hydraulicznych. Ponadto zamieszczono przykładowe warianty procesów technologicznych dla tłoczysk z uwzględnieniem obróbki wykańczającej przez nagniatanie. Szczególnie przeanalizowano wpływ wariantów technologicznych z uwzględnieniem obróbki przez szlifowanie i nagniatanie na harmonogram produkcji. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę oceny wpływu wariantów technologicznych na efektywność wytwarzania elastycznego systemu produkcyjnego na podstawie harmonogramów wstępnych produkcji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Manufacturing Science and Technology nr 34, strony 21 - 32,
ISSN: 0137-4478
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Ścibiorski B.: Studies on the influence of technological variants of finishing machining on flow of parts in flexible manufacturing// Advances in Manufacturing Science and Technology. -Vol. 34., nr. iss. 1 (2010), s.21-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi