Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki wstępnych badań których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U danych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii nr 52, strony 287 - 293,
ISSN: 0324-8267
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Hauser R., Gos T., Marczak M., Janicki W., Wiergowski M., Jankowski Z., Karaszewski B., Łuczak N., Krzyżanowski M., Wodniak-Ochocińska Ł.: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon. // Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii. -Vol. 52., nr. 4 (2002), s.287-293
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi