Susceptibility of Cr-Ni-Mn steel to the hydrogen degradation in boiler fuel = Podatnośc stali Cr-Mn-Ni na niszczenie wodorowe w paliwie kotłowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Susceptibility of Cr-Ni-Mn steel to the hydrogen degradation in boiler fuel = Podatnośc stali Cr-Mn-Ni na niszczenie wodorowe w paliwie kotłowym

Abstrakt

Stal 34HNM poddana różnym obróbkom cieplnym wykazała skłonność do korozji naprężeniowej w pomiarach ze stałą niską szybkością rozciągania i do zmęczenia korozyjnego niskocyklowego. Mechanizmem zniszczenia była degradacja wodorowa. Możliwe źródła pochłaniania wodoru to: korozja, degradacja węglowodorów z tworzeniem się kwasów organicznych i promotorów wnikania wodoru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr R. 49, strony 175 - 178,
ISSN: 0473-7733
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B., Zieliński A., Łunarska E.: Susceptibility of Cr-Ni-Mn steel to the hydrogen degradation in boiler fuel = Podatnośc stali Cr-Mn-Ni na niszczenie wodorowe w paliwie kotłowym// Ochrona przed Korozją. -Vol. R. 49., nr. nr 11s/A (2006), s.175-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi