Degradacja stali w środowiskach pieców rafineryjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja stali w środowiskach pieców rafineryjnych

Abstrakt

W monografii przedstawiono mechanizmy degradacji stali o osnowie ferrytycznej, przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze w środowiskach pieców rafineryjnych, na podstawie badań rur po wieloletniej eksploatacji w piecach Rafinerii Gdańskiej SA. Badano stal węglową (gat. K18 PN-75/H-84024) i stale chromowo-molibdenowe typu 5Cr-0,5Mo i 9Cr-1Mo (gat. P5 i P9 ASTM SA-335) po eksploatacji w ciekłych frakcjach węglowodorowych bez wodoru oraz stal 9Cr-1Mo po pracy w mieszaninach ciekłych węglowodorów i gazu wodorowego. Udowodniono tezę, że cechy i stopień degradacji stali zależą w istotnym stopniu zarówno od temperatury, obecności frakcji węglowodorowych, siarki i wodoru. Degradacja przebiega przy wspólnym udziale kilku czynników, według złożonych mechanizmów, znacząco różnych od mechanizmu degradacji spowodowanej wyłącznie niestabilnością mikrostruktury w podwyższonej temperaturze, korozją siarkową lub korozją wodorową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hucińska J.: Degradacja stali w środowiskach pieców rafineryjnych. Gdańsk: Wydaw. P. Gdań., 2003.111 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi