Światłowodowa koherentna tomografia optyczna (OCT) w zastosowaniach technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Światłowodowa koherentna tomografia optyczna (OCT) w zastosowaniach technicznych

Abstrakt

Koherentna tomografia optyczna jest szybko rozwijającą się metodą obrazowania przekrojów wewnętrznych struktur. Pierwotnie używana do celów biomedycznych, może znaleźć szerokie zastosowanie do badań materiałowych. Jest to uniwersalna technika pomiarowa charakteryzująca się wysoką rozdzielczością (rzędu pojedynczych mikrometrów), połączoną z możliwością obrazowania optycznych ośrodków silnie rozpraszających światło. W artykule przedstawione zostały możliwe zastosowania koherentnej tomografii optycznej do pomiarów technicznych oraz uzyskane wstępne wyniki badań przeprowadzonych na próbkach materiałów warstwowych silnie rozpraszających światło.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Maciejewski M., Strąkowski M., Pluciński J., Kosmowski B., Jędrzejewska-Szczerska M., Hypszer R.: Światłowodowa koherentna tomografia optyczna (OCT) w zastosowaniach technicznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi