Symulacyjne badanie efektywności ekonomicznej pojazdów w logistycznej sieci dystrybucji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacyjne badanie efektywności ekonomicznej pojazdów w logistycznej sieci dystrybucji

Abstrakt

Efektywny dobór wyposażenia pojazdu w przyczepę oraz urządzenia dźwignicowe może być przeprowadzony w drodze symulacji komputerowej. Poprzez ocenę porównawczą różnych wersji rozwiązania, w różnych warunkach eksploatacji można dostosować także eksploatowany sprzęt transportowy do wymagań rynku dystrybucyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport strony 307 - 312,
ISSN: 1429-608X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Symulacyjne badanie efektywności ekonomicznej pojazdów w logistycznej sieci dystrybucji// Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport. -., nr. 1(17) (2003), s.307-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi