Symulator czasu rzeczywistego procesów reaktora jądrowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulator czasu rzeczywistego procesów reaktora jądrowego

Abstrakt

Symulacja procesów zachodzących w reaktorze jądrowym (RJ) może być wykorzystywana do różnych użytecznych celów: edukacyjnych, popularyzatorskich, badawczych, weryfikacji układów sterowania. W artykule przedstawiono proces budowy symulatora czasu rzeczywistego wybranych procesów RJ z uwzględnieniem różnych skali czasu tych procesów. Zaprezentowano podejście scentralizowane (jednoagentowe) i wieloagentowe wraz z analizą czasu wykonania pojedynczego kroku modelu oraz z propozycją interfejsu użytkownika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki strony 558 - 569
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Karla T., Tarnawski J., Duzinkiewicz K.: Symulator czasu rzeczywistego procesów reaktora jądrowego// Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki/ ed. Krzysztof Malinowski, Jerzy Józefczyk, Jerzy Świątek Warszawa: Oficyna Wydawnicza EXIT, 2014, s.558-569
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi