Synthesis and Properties of Di-isopropylamino Derivatives of Diphosphanes and Triphosphanes: The X-Ray Structure of (iPr2N)2P-P(SiMe3)2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and Properties of Di-isopropylamino Derivatives of Diphosphanes and Triphosphanes: The X-Ray Structure of (iPr2N)2P-P(SiMe3)2

Abstrakt

Przeprowadzono reakcję (iPr2N)2PCl z P(SiMe3)2Li w wyniku której otrzymano difosfan (iPr2N)2P-P(SiMe3)2. Strukturę związku określono przy pomocy rentgenowskiej analizy strukturalnej. Otrzymano także pochodną litową (iPr2N)2P-P(SiMe3)Li w rekcji z nBuLi. W reakcji (iPr2N)2PCl z (iPr2N)2P-P(SiMe3)Li otrzymano trifosfan (iPr2N)2P-P(SiMe3)-P(NiPr2)2 z dużą wydajnością. Próby otrzymania pochodnej litowej (iPr2N)2P-PLi-P(NiPr2)2 zakończyły się niepowodzeniem za względu na elektrodonorowe właściwości grup iPr2N.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 184, strony 936 - 941,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Domańska-Babul W., Kazimierczuk K., Pikies J.: Synthesis and Properties of Di-isopropylamino Derivatives of Diphosphanes and Triphosphanes: The X-Ray Structure of (iPr2N)2P-P(SiMe3)2 // PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 184, nr. iss. 4 (2009), s.936-941
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi