System informacji o bezpieczeństwie ruchu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System informacji o bezpieczeństwie ruchu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu, który mógłby stanowić rozwinięcie struktury funkcjonalnej wielu z wdrażanych obecnie projektów ITS. Scharakteryzowano strukturę modułów zbierania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem informacji, magazynowanych w hurtowni danych i przetwarzanych w bazie danych oraz prezentowanych kierowcom i służbom zarządzania ruchem z wykorzystaniem platformy informacyjnej oraz urządzeń ITS zlokalizowanych w układzie drogowym. Przedstawiono ponadto propozycję modelu szacowania stanu bezpieczeństwa ruchu w układzie ulicznym, który w celu określenia stopnia zagrożenia bezpieczeństwa korzystał będzie ze zmiennych, opracowanych na podstawie danych historycznych i danych przetworzonych z wykorzystaniem bazy danych, pozyskanych z systemów detekcji, zlokalizowanych w pasie drogowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 497 - 505,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: System informacji o bezpieczeństwie ruchu// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 3 (2013), s.497-505
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi