Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem

Abstrakt

Inteligentne Systemy Transportu (ITS) oferują narzędzia służące wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zwiększenie jej niezawodności przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania transportu. W Aglomeracji Trójmiejskiej trwa obecnie realizacja pierwszych etapów systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Jednym z elementów systemu będzie System Planowania Ruchu, który wspomagany informacjami pozyskanymi z pozostałych modułów systemu oraz z wykorzystaniem modeli systemów transportu pozwoli na usprawnienie prac planistycznych oraz działań operacyjnych w zarządzaniu ruchem. W artykule przedstawiono strukturę Systemu Planowania Ruchu i jego powiązania z hurtownią i bazami danych systemu TRISTAR oraz możliwości zasilania modeli systemu transportu danymi pozyskanymi z systemu zarządzania ruchem. Dokonano ponadto charakterystyki poszczególnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do modelowania systemów transportu zarówno w celach planistycznych, jak i operacyjnych oraz metodykę zasilania modeli. W Systemie Planowania Ruchu znajdą zastosowanie pakiety programów, wspomagających modelowanie takie, jak VISUM, VISSIM i SATURN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV Konferencja Naukowo-Techniczna : modelling 2014: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu strony 279 - 290
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Miszewski M., Zawisza M., Żarski K.: Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem// IV Konferencja Naukowo-Techniczna : modelling 2014: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu/ ed. prof. Wiesław Starowicz, prof. Janusz Chodur Kraków: SITK RP oddział w Krakowie, 2014, s.279-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi