System magnetometryczny na samolocie = Magnetic system on an airplane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System magnetometryczny na samolocie = Magnetic system on an airplane

Abstrakt

W badaniach geologicznych Ziemi oraz w wykrywaniu obiektów ferromagnetycznych znajdujących się w wodzie lub w ziemi stosowane są m.in. systemy magnetometryczne zainstalowane na śmigłowcach lub samolotach. W systemach tych stosowane są magnetometry pompowane optycznie oraz SQUID. Pomiary pola magnetycznego na samolocie wymagają kompensacji zakłóceń magnetycznych generowanych przez samolot. W pracy przedstawiono model matematyczny zakłóceń magnetycznych samolotu, wyniki symulacji zakłóceń magnetycznych, zaprezentowano budowę systemu magnetometrycznego oraz zaprezentowano wyniki eksperymentalne kompensacji zakłóceń magnetycznych samolotu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 57 - 59,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wołoszyn M.: System magnetometryczny na samolocie = Magnetic system on an airplane// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. [nr] 9 bis (2006), s.57-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi