System reputacyjny z centralnym agentem i metrykami zaufania opartymi na poziomie świadczonych usług sieciowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System reputacyjny z centralnym agentem i metrykami zaufania opartymi na poziomie świadczonych usług sieciowych

Abstrakt

Zaproponowano nowy system reputacyjny zdolny do identyfikacji egoistycznych węzłów w wieloskokowych sieciach bezprzewodowych ad hoc. Zawiera on mechanizmy oceny stopnia kooperatyw-ności węzłów oraz wymuszania współpracy, sprawiając, że zachowania egoistyczne pogarszają relację wydajności i kosztów dla węzłów. Podejście opiera się na historycznych wartościach reputacji i zachowań węzłów, heurystycznym algorytmie identy-fikacji zachowania węzłów przy znajomości topologii oraz na filozofii znanej jako Generous Tit-For-Tat.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1 - 5,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Konorski J., Rydzewski K.: System reputacyjny z centralnym agentem i metrykami zaufania opartymi na poziomie świadczonych usług sieciowych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2015), s.1-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi