Systemy monitorowania na platformie KASKADA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy monitorowania na platformie KASKADA

Abstrakt

W artykule znajduje się opis projektu pt. „MAYDAY EURO 2012” Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. KASKADA jest platformą na klastrze komputerowym (superkomputer Galera) umożliwiającym proste przetwarzanie strumieni multimedialnych pochodzących z kamer telewizyjnych rozlokowanych w różnych częściach miasta. Dzięki opracowanej bibliotece usług realizacji zadanego scenariusza monitorowania sprowadza się do wyznaczenia obszaru monitorowania, opisu sekwencji wywołania niezbędnych usług, a także wskazania miejsca wysyłania komunikatów o zagrażającym niebezpieczeństwie. Istotną sprawą jest też typ obserwowanych obiektów, bądź zdarzeń. Część możliwości obserwacji podają opracowane usługi. W przypadku braku wymaganych usług na platformie KASKADA istnieje możliwość dodatkowego ich opracowania. W takim przypadku platforma KASKADA stanowi platformę wytworzenia nowych usług i może wspierać cały proces ich życia. W artykule przedstawiony zostanie przykład scenariusza monitorującego oraz dokonana zostanie jego ocena pod względem wydajności działania, jak i skuteczności rozpoznawania niebezpiecznych obiektów, czy pojawiających się sytuacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i procesami : Teoria i przypadki praktyczne strony 122 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Proficz J., Nykiel M.: Systemy monitorowania na platformie KASKADA// Zarządzanie projektami i procesami : Teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus : Difin, 2013, s.122-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi