Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

Abstrakt

W monografii przedstawiono metodykę szacowania maksymalnej mocy zainstalowanej, tzw. generacji rozproszonej. Metodyka ta umożliwia określenie wartości maksymalnej mocy możliwej do przyłączenia w danym miejscu (miejscach) systemu elektroenergetycznego w źródłach generacji rozproszonej, a ponadto pozwala na ocenę wariantów przyłączenia. W metodyce wykorzystuje się funkcję celu, która uwzględnia wymagania wobec źródeł energii elektrycznej podczas przyłączania do systemu elektroenergetycznego. Wymagania te są uwarunkowane bezpieczeństwem pracy systemu i opierają się na właściwych normach i dokumentach prawnych. Działanie proponowanej metodyki można dopasować do dowolnego źródła energii elektrycznej (również konwencjonalnego) poprzez ewentualne „wyłączenie” wybranych warunków kryterialnych. Weryfikację zaproponowanej metodyki przeprowadzono na dwóch modelach systemu: pięciowęzłowym testowym modelu IEEE i krajowym systemie elektroenergetycznym. Analizy wykonano z wykorzystaniem dwóch platform obliczeniowych: Matlab oraz PSLF.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dobrzyński K.: Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.253 s. ISBN 978-83-7348-594-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi