Technical diagnostics as a tool in decision control of combustion engines operation process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technical diagnostics as a tool in decision control of combustion engines operation process

Abstrakt

W referacie scharakteryzowano stochastyczną sytuację decyzyjną wynikającą z funkcjonowania silników spalinowych w dowolnym systemie eksploatacyjnym i na tym tle przedstawiono propozycje zastosowania diagnostyki technicznej do sterowania procesem eksploatacji tych silników. Podano także interpretacje modelu diagnostycznego w ujęciu semantycznym z uwzględnieniem metod diagnostycznych: klasycznej i uproszczonej, w których dany model może być zastosowany. Przedstawiono również, w ujeciu cybernetycznym, propozycję tworzenia modelu diagnostycznego silnikia oraz jego zastosowania do decyzyjnego sterowania z uwzględnieniem wszystkich form diagnostycznego działania.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Technical diagnostics as a tool in decision control of combustion engines operation process// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi