Techniczne zagrożenia w transporcie kolejowym po okresie transformacji kolei. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczne zagrożenia w transporcie kolejowym po okresie transformacji kolei. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie.

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagrożenia w w warunkach eksploatacji jakie niosą ze sobą przemiany strukturalne w transporcie kolejowym. Wcześniejsza identyfikacja tych zagrożeń pozwoli na podjęcie działań zapobiegających i określenie efektywności działań profilaktycznych. Dla pełnego rozpoznania skali tych zagrożeń i ustalenie ich wpływu na sprawność techniczną transportu kolejowego powinny być włączone wszystkie ośrodki zajmujące się transportem kolejowym w zakresie wynikającym z ich specjalizacji zawodowej czy naukowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne nr 59, strony 41 - 47,
ISSN: 1231-9155
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bogdaniuk B.: Techniczne zagrożenia w transporcie kolejowym po okresie transformacji kolei. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie. // ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSOPLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE. -Vol. 59., nr. 109 (2003), s.41-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi