Technologia kogeneracyjna w obiegu z czynnikiem organicznym wykorzystania ciepła odpadowego bloku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia kogeneracyjna w obiegu z czynnikiem organicznym wykorzystania ciepła odpadowego bloku

Abstrakt

W monografii przedstawiono sposoby i wyniki analizy możliwości wykorzystania energii cieplnej odpadowej, będącej do dyspozycji w postaci gorącej wody o temperaturze 90 stC w ilości 200 MW, odzyskanej ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW. Jednym z rozpatrywanych rozwiązańbyła współpraca obiegu ORC z upustem pary turbiny niskoprężnej obiegu bazowego. W takim rozwiązaniu organiczny czynnik roboczy jest podgrzewany strumieniem gorącej wody, a następnie dogrzewany parą upustową do wymaganych parametrów. Jest to rozwiązanie ze wszechmiar oryginalne, nie posiadające swego odpowiednika w techniceW celach porównawczych na potrzeby analizy wybrano sześć czynników roboczych: etanol, propan, pentan, R245fa, R236ea oraz izobutan.W ramach prowadzonych prac poruszono też zagadnienie intensyfikacji wymiany ciepła w wymiennikach. Uwagę skupiono na aktywnej metodzie intensyfikacyjnej związanej z działaniem pola elektrycznego oraz metodzie pasywnej, związanej z modyfikacją powierzchni za pomocą operacji zwanej szkiełkowaniem. W obu przypadkach omówiono dedykowane stanowiska badawcze oraz wyniki przeprowadzonych systematycznych badań. Rozważaniami objęto również tematykę poligeneracyjnego wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji chłodu. Rozpatrzono różne tradycyjne sposoby wykorzystania ciepła do produkcji chłodu, przede wszystkim oparte na urządzeniach absorpcyjnych, jak również omówiono własne rozwiązanie produkcji chłodu za pomocą układów strumienicowych. Tego typu układy od lat są badane w laboratoriach IMP PAN. W ramach prac przeanalizowano możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z bloku energetycznego do napędu strumienicy.

Autorzy (7)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych strony 191 - 379
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Wajs J., Lackowski M., Butrymowicz D., Karwacki J., Śmierciew K., Ziółkowski P.: Technologia kogeneracyjna w obiegu z czynnikiem organicznym wykorzystania ciepła odpadowego bloku// W : Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych/ ed. Kazimierz Wójs Warszawa: PWN, 2015, s.191-379
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi