Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT

Abstrakt

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne ICT (Information and Communication Technologies) są współcześnie synonimem nowoczesności, innowacyjności oraz jednym z głównych czynników wzrostu społeczno-gospodarczego. Uczelnie wyższe stoją przed wyzwaniem, aby dostosować program studiów i metody nauczania do potrzeb rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Obecnie studenci wyższych uczelni na kierunkach technicznych korzystają w czasie laboratoriów ze sprzętu dedykowanego do konkretnych ćwiczeń. Wykorzystują oni zestawy specjalistycznych urządzeń pomiarowych, niezwykle kosztownych, często wymagających kalibracji. Zaproponowana koncepcja realizowana jest w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej od roku 2011. Pojedyncze stanowisko ćwiczeniowe składa się jedynie z komputera klasy PC i modułu radia programowalnego USRP (Universal Software Radio Peripheral). W porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami wykorzystywanymi przy projektowaniu stanowisk laboratoryjnych wszelkie operacje realizowane są w środowisku GNU Radio Companion przy pomocy schematów przepływu informacji bazujących na blokach cyfrowego przetwarzania sygnałów. Przedstawiona technologia radia programowalnego SDR (Software Defined Radio) może mieć szerokie zastosowanie w procesie kształcenia studentów ICT. Zaproponowane podejście pozwala na efektywniejsze planowanie stanowisk laboratoryjnych. Umożliwia skrócenie czasu realizacji etapów związanych z projektowaniem, symulacją i testowaniem urządzeń teleinformatycznych. Pozwala również na elastyczną zmianę stanowisk laboratoryjnych zgodnie z dynamicznym rozwojem w obszarze nowych technologii.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Echa Ideatorium strony 26 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gilski P.: Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT// Echa Ideatorium/ Gdańsk: , 2015, s.26-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi