Technologia unieszkodliwiania osadów ściekowych przy zastosowaniu metody hydrofitowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia unieszkodliwiania osadów ściekowych przy zastosowaniu metody hydrofitowej

Abstrakt

Metoda hydrofitowa odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych polega na wielowarstwowych zalewów osadami o niskim stężeniu suchej masy 0,5-1%. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się specjalnie zbudowane obiekty naziemne lub podziemne zasiedlone trzcina pospolitą. Pomimo naturalnego charakteru procesu w porównaniu z urządzeniami mechanicznymi skuteczność odwadniania osadów w obiektach trzcinowych jest bardzo wysoka. Materiał badawczy pobrano z 4 obiektów eksploatowanych od 7 do 15 lat w Danii. Obiekty te były zlokalizowane na terenie oczyszczalni obsługujących od 9000 do 40000 osób. Przeprowadzono badania zmian stężenia suchej masy, substancji organicznej, azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego oraz wybranych metali ciężkich. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono spadek wzrost stężenia suchej masy oraz fosforu ogólnego wraz z głębokością. Natomiast w przypadku azotu i substancji organicznej stwierdzono spadek wartości stężeń. Stężenia metali ciężkich były poniżej wartości dopuszczalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 67 - 72,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K.: Technologia unieszkodliwiania osadów ściekowych przy zastosowaniu metody hydrofitowej// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 2 (2013), s.67-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi