Technologia wytwarzania addytywnego przewodzących nanokompozytów węglowych z matrycą polilaktydową w aspekcie zastosowań elektrochemicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia wytwarzania addytywnego przewodzących nanokompozytów węglowych z matrycą polilaktydową w aspekcie zastosowań elektrochemicznych

Abstrakt

Druk 3D jest obecny w wielu przestrzeniach życia codziennego, od hobbystów po przemysł samochodowy, lotniczy czy medycynę. Znalazł on również swoje zastosowanie w badaniach elektrochemicznych. We wstępie pracy opisano historię oraz rozwój druku 3D. Szczególnie skupiono się na komercyjnie dostępnych przewodzących materiałach kompozytowych PLA, używanych w badaniach elektrochemicznych. Rozdział zawierający wyniki badań podzielono na poszczególne podrozdziały. W podrozdziale 4.1 i 4.2 opisano nowatorskie metody aktywacji powierzchni elektrod CB_PLA za pomocą ablacji laserowej, przy pomocy laserów: nanosekundowego i femtosekundowego. W podrozdziale 4.3 opisano jak wielokrotne przetwórstwo komercyjnie dostępnych na rynku przewodzących materiałów kompozytowych mających swoje zastosowanie w druku 3D wpływa na ich charakterystykę elektrochemiczną. W podrozdziale 4.4 przedstawiono wyniki badań wpływu czynników chemicznych i fizycznych na procesy utleniania powierzchniowego elektrod diamentowych domieszkowanych borem. W szczególności skupiono się na wpływie oddziaływania wysokiej temperatury. W podrozdziale 4.5 opisano charakterystykę fizyko-chemiczną proszków nanodiamentowych DND i BCNW_GC, których użyto jako napełniaczy do wytworzenia kompozytowych materiałów przewodzących na bazie PLA jako matrycy. W podrozdziale 4.6 opisano poszczególne etapy projektowania, prototypowania oraz drukowania wolnostojących trójwymiarowych struktur 3D, przy użyciu ekstrudera dwumateriałowego. W rozdziale piątym podsumowano zaprezentowane wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi