Technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych

Abstrakt

Przedstawiono technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segregacji diamentów z narzędzi ściernych. Omówiono wydzielanie diamentu ze zuzytych narzędzi oraz obróbkę uzyskanych w ten sposób ziaren. Podano właściwości i zasady segregacji ziaren diamentowych oraz sposób oceny ekonimiczności tych operacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej strony 407 - 413
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bakoń A., Barylski A.: Technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych// Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej/ ed. pod red..P. Cichosza. - Politechnika Wrocławska. Wrocław: , 2012, s.407-413
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi