Telekomunikacja jako element Globalnej Infrastruktury Informacyjnej i wynikające stąd oczekiwania oraz wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Telekomunikacja jako element Globalnej Infrastruktury Informacyjnej i wynikające stąd oczekiwania oraz wyzwania

Abstrakt

Społeczeństwo informacyjne wymaga realizacji Globalnej Infrastruktury Informacyjnej składnikiem której jest Telekomunikacja ze ściśle zdefiniowanymi oczekiwaniami. Jest ona realizowana w postaci koncepcji Sieci Następnej Generacji. W artykule omówiono każdy z tych elementów i pokazano związki między nimi, charakteryzując także główne wybory dotyczące technologii i architektur. Wskazano także na silne związki telekomunikacji z informatyką, konieczne dla realizacji GII oraz NGN. Ponieważ osiągnięcie tego celu wymaga odpowiednich kadr to także zwrócono uwagę na problem kształcenia przez wyższe uczelnie tych kadr i z tym związanej potrzeby modyfikacji programów nauczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 85 - 95,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S.: Telekomunikacja jako element Globalnej Infrastruktury Informacyjnej i wynikające stąd oczekiwania oraz wyzwania// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.85-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi