Warstwa serwerów sterowania połączeniami w NGN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warstwa serwerów sterowania połączeniami w NGN

Abstrakt

Koncepcja sieci NGN wprowadza podział funkcjonalności sieci na warstwy. Jedną z nich jest warstwa serwerów sterowania połączeniami w warstwie zasobów transportu informacji. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i propozycji koncepcji realizacji tej warstwy serwerów dla rdzenia sieci opartej na technologii MPLS oraz ASON/GMPLS. Obejmują one architektury serwerów, zasady współpracy i zawartość informacyjną wiadomości, podstawowe scenariusze realizacji połączeń obejmujących zagregowane strumienie z obszaru dostępu lub rozdziału. Dla opracowanych koncepcji omówiono minimalny testbed umożliwiający weryfikację proponowanych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1061 - 1070,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Młynarczuk M., Narloch M., Nowak K.: Warstwa serwerów sterowania połączeniami w NGN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2009), s.1061-1070
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi