Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

Abstrakt

W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla której badania skupiono na warstwie serwerów sterowania połączeniami, która odpowiadałaby koncepcji IMS. Omówiono specyfikację wymagań tej warstwy z punktu widzenia komunikacji w ramach własnej warstwy jak z warstwami sąsiednimi. Specyfikacji poddano także funkcjonalność i struktury danych konieczne dla realizacji funkcji sterowania. W oparciu o te specyfikacje wybrano protokoły komunikacyjne, bazy danych oraz zaproponowano rozwiązanie serwera sterowania połączeniami. Korzystając z otwartego oprogramowania projektu KOM RSVP dokonano adaptacji i uzupełnień tego oprogramowania na potrzeby niniejszego projektu i zrealizowano sieć serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS wraz z emulacją warstwy serwerów sterowania usługą i zasobami dla realizacji funkcji transportu. Przeprowadzono badania realizacji założonej funkcjonalności i pomiary czasów zestawiania połączenia dla sieci złożonej z trzech i pięciu takich serwerów. Omówiono wyniki, przedstawiono wnioski i wynikające z nich kierunki dalszych prac.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konferencja: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24 listopada 2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Młynarczuk M., Narloch M., Sac M.: Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS// Konferencja: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24 listopada 2010/ Warszawa: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi