Jakość usług w optycznej sieci wielodomenowej z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość usług w optycznej sieci wielodomenowej z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono przegląd architektur sieci z gwarancją jakości klas usług oraz stan prac w zakresie realizacji optycznych sieci ASON, GMPLS oraz ASON/GMPLS. Opisano wymagania i zaawansowanie prac w realizacji sieci ASON/GMPLS z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania oraz problemy związane z zagadnieniem jakości klas usług w tej sieci. Zaprezentowano założenia, koncepcję oraz realizację modelu symulacyjnego optycznej sieci wielodomenowej ASON/GMPLS z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania. Przeprowadzono analizę wyników badań symulacyjnych dla polskiej, europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz niemieckiej sieci z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania oraz porównano je z wynikami dla struktury płaskiej płaszczyzny sterowania, przy założeniu tych samych warunków strukturalno-ruchowych. Sformułowano wnioski na temat wpływu na jakość usług tej sieci takich czynników jak: struktura sieci (gęstość sieci), udział ruchu międzydomenowego w całości generowanego ruchu, udział ruchu o wysokim priorytecie w całości generowanego ruchu, podział zasobów w płaszczyźnie transportowej dla żądań o wysokim i niskim priorytecie, obciążenie sieci. Wykazano, że w przypadku czasów obsługi żądań usług i czasów realizacji połączeń jest możliwość zagwarantowania jakości w sieci ASON/GMPLS z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania, natomiast dla dopuszczalnego prawdopodobieństwa straty obsługi żądań klas usług wymagane jest budżetowanie tego parametru jakościowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi