Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

Abstrakt

Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności lub niedokładności w ułożeniu materiałów dociepleniowych. Taka metoda (głównie kwalitatywnego) badania jakości izolacji rozpowszechnia się przede wszystkim dzięki jej wszechstronności - poprzez jedno badanie wiele można dowiedzieć się o stanie, w którym znajduje się budynek.Bardzo ważnym aspektem jest również ochrona środowiska naturalnego, gdyż budynek o lepszej izolacji zużywa mniej energii, a zatem do środowiska przedostaje się mniej gazów powodujących efekt cieplarniany (takich jak CO2). Innym ważnym zagadaniem są rosnące ceny energii, które zmuszają do redukcji jej zużycia. Zastosowanie zatem termowizji w budownictwie ma także podłoże ekonomiczne - włożone bowiem w badanie fundusze zwykle zwracają się w krótkim czasie. Sprzęt termowizyjny stosowany w budownictwie pozwala, m.in. na: wykrywanie i lokalizację miejsc zwiększonych strat ciepła; lokalizację rur z ciepłą i zimną wodą (np. w celu wiercenia otworów); ocenę jakości materiałów izolacyjnych i budowlanych; ocenę szczelności stolarki i otworów okiennych; lokalizację mostków cieplnych i ubytków izolacji; ocenę skuteczności wykonanych dociepleń budynków; lokalizację oraz ocenę zasięgu i intensywność zawilgoceń; wykrywanie odspojeń tynków i betonu; poszukiwaniu ukrytych elementów konstrukcji - przejść, otworów itp.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 209 - 217
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chojnicki L., Kowalczuk Z., Kubski P.: Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2010, s.209-217
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi