Testing of the Superconducting Magnets Frequency Characteristics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testing of the Superconducting Magnets Frequency Characteristics

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia związane z opracowaniem systemu do wyznaczania impedancji uzwojeń magnesów nadprzewodzących w funkcji częstotliwości. Omówiono strukturę sprzętową systemu, oprogramowanie oraz sposób wyznaczania parametrów badanego uzwojenia. Pokazano przykładowe wyniki uzyskane przy użyciu omawianego systemu w GSI w Darmstadt.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Elektronika Ir Elektrotechnika strony 39 - 42,
ISSN: 1392-1215
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Świsulski D., Wołoszyk M., Wołoszyn M., Ziółko M., Rafiński L., Stafiniak A.: Testing of the Superconducting Magnets Frequency Characteristics// Elektronika Ir Elektrotechnika. -, nr. nr 7=103 (2010), s.39-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi