The application of dynamic electrochemical impedance spectroscopy for stress corrosion cracking studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The application of dynamic electrochemical impedance spectroscopy for stress corrosion cracking studies

Abstrakt

Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (ESI) od wielu lat stanowi jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych do badania różnych procesów elektrochemicznych. Możliwość przeprowadzania badań w łącznej dziedzinie czasowo-częstotliwościowej ułatwia analizę pomiarów impedancyjnych w czasie. ESI pozwala również na analizę mechanizmu procesów elektrochemicznych w dziedzinie czasu z uwzględnieniem bardzo szybkich zjawisk, takich jak np. zmiany własności warstw pasywnych, ale jak dotąd nie była jeszcze wykorzystana w badaniach korozji naprężeniowej. Zaprezentowany został w tej pracy wpływ potencjału oraz statycznych naprężeń rozciągających na etap inicjacji korozji naprężeniowej wysokostopowej stali 304L w środowisku 0.5 M NaCl w temperaturze pokojowej. Ponadto przedstawiono widma impedancyjne uzyskane dla stali304L przy różnych potencjałach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. MSCHS 2003. Michal Smialowski International Symposium on Corrosion and Hydrogen Degradation. Advances in Corrosion Science and Application. Zakopane, Poland, 9-13 September 2003 strony 144 - 149
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A.: The application of dynamic electrochemical impedance spectroscopy for stress corrosion cracking studies// Proceedings. MSCHS 2003. Michal Smialowski International Symposium on Corrosion and Hydrogen Degradation. Advances in Corrosion Science and Application. Zakopane, Poland, 9-13 September 2003/ ed. T. Zakroczymski Warsaw: Inst. Phys. Chem. Pol. Acad. Sci., 2003, s.144-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi