The Changes of Groundwater Quality on the ''Czarny Dwór'' Intake in the Light of Polish-Swedish Investigations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Changes of Groundwater Quality on the ''Czarny Dwór'' Intake in the Light of Polish-Swedish Investigations.

Abstrakt

W wyniku badań przeprowadzonych w latach 2002-2003 na ujęciu ''Czarny Dwór''stwierdzono zmiany składu chemicznego i pogorszenie jakości płytko występu-jących wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. Objawiło się to przedewszystkim podwyższoną twardością wody oraz wysokimi i zmiennymi koncentrac-jami siarczanów i azotu amonowego. Stwierdzono, że zmiany te są spowodowanegłównie przez ogródki działkowe zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie uję-cia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: The Changes of Groundwater Quality on the ''Czarny Dwór'' Intake in the Light of Polish-Swedish Investigations.// / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi